Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder
·         Tuincentrum de Schouwbrug, gevestigd te Wassenaar, Schouwweg 1, 2243 BA, Tel. nr. 070-5119044, KvK nr. 27106054, BTW nr. 819063940
·         Klant: De persoon/bedrijf die een bestelling plaatst bij Tuincentrum de Schouwbrug

Artikel 2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en aanbiedingen tussen Tuincentrum de Schouwbrug en de klant. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn vrijblijvend en niet bindend tenzij deze bevestigd zijn door Tuincentrum de Schouwbrug

Artikel 4. Leveringtijden
Bestellingen voor het versturen van bloemen als geschenk geplaatst voor 14.00 uur van maandag tot en met zaterdag kunnen door gehele omgeving Wassenaar afgeleverd worden op dezelfde dag. Tuincentrum de Schouwburg kan levering op zon- en feestdagen niet garanderen. De bloemist staat het vrij bloemen besteld voor levering op een zon- of feestdag af te leveren op de dag daarvoor of de eerstvolgende werkdag daarna. De tijd van aflevering kan variëren aangezien aangezien meer bestellingen per dag. Leveringen vinden plaats tussen 15:30 en 18:00 uur van maandag tot en met zaterdag. Tuincentrum de Schouwbrug kan geen exacte afleveringstijdstip garanderen. Bestellingen voor rouw- en bruidswerk dienen minstens 1 werkdag vooraf geplaatst te worden om een correcte aflevering te kunnen garanderen.

Artikel 5. Overmacht
Indien door overmacht levering niet plaats kan vinden zal Tuincentrum de Schouwbrug schriftelijk of telefonisch contact opnemen met de klant, Tuincentrum de Schouwbrug vrijwaart zich van elke vorm van schadeloosstelling. Onder overmacht wordt o.a. verstaan extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid van ontvanger, storing op internet (-servers), telefoonverbindingen. De klant mag in dit geval bepalen de bestelling te annuleren of op ander tijdstip te laten leveren.

Artikel 6. Prijzen
De prijzen die gelden staan onder de plaatjes van de producten en het plaatje toont de “medium” grootte aan. Prijzen zijn inclusief 6 % BTW (tenzij ingelogd als zakelijke klant) en binnen Wassenaar zal 3,75 bezorgkosten worden toegevoegd. Voor plaatsen rondom Wassenaar zal 5,75 bezorgkosten worden toegevoegd. Bestellingen kunnen ook via telefonisch contact worden besteld waarna de prijs en betaling zal worden afgestemd.

Artikel 7. Betaling
Er zijn verschillende keuzemogelijkheden voor betaling van de bestelling (zie ook Betalingsopties ). Dit kan via iDeal (Internetbankieren), op rekening als zakelijke klant of direct in de winkel via contact of pin. Zonder afronding van de betaling is Tuincentrum de Schouwbrug niet verplicht desbetreffend product te leveren.

Artikel 8. Annulering
De klant kan de bestelling kosteloos annuleren tot 1 werkdag voor de opgegeven dag van levering. Hierna kan indien de bloemist reeds kosten gemaakt heeft de bestelling alleen nog tegen een gedeeltelijke restitutie worden geannuleerd. Een reeds geleverde bestelling kan niet geannuleerd worden indien de klant geen juiste aflevergegevens heeft gegeven (tijdstip uitvaart, patiënt ontslagen uit ziekenhuis etc..)

Artikel 9. Garantie/conformiteit
Voor bestellingen bij Tuincentrum de Schouwbrug in de omgeving van Wassenaar zal het geleverde product een zo groot mogelijke overeenkomst hebben met de afbeelding die door de klant is gekozen. Mocht het geleverde veel afwijken dan kan de klant dit kosteloos laten omruilen binnen 2 werkdagen of de bestelling annuleren.

Artikel 10. Klachtafhandeling
Klachten dienen schriftelijk (liefst per e-mail aan b.vd.kroft@deschouwbrug.nl) of telefonisch aan Tuincentrum de Schouwbrug kenbaar te worden gemaakt. Tuincentrum de Schouwburg zal binnen 2 werkdagen reageren op klachten. Mocht het bestelde product niet geleverd zijn dan dient de klant dit binnen 30 dagen te melden, overige klachten zoals kwaliteit/tijdstip van levering dienen binnen 5 dagen gemeld te worden.

Artikel 11. Privacy
Tuincentrum de Schouwbrug behandelt alle klanteninformatie confidentieel. Tuincentrum de Schouwbrug zal geen klanteninformatie aan derden doorgeven zonder nadrukkelijke goedkeuring van de klant. Voor meer informatie, lees onze Regels voor Pivacy.

Artikel 12. Overig
Tuincentrum de Schouwbrug kan deze voorwaarden zonder vooraankondiging wijzigen, de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op www.deschouwbrug.com zijn het meest recent. De algemene voorwaarden die op de website staan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zijn bij wijziging van de algemene voorwaarden bij de gesloten overeenkomst nog van toepassing. Het downloaden van materiaal van deze website is geheel op eigen risico. Het gebruik van enig materiaal op de website van Tuincentrum de Schouwbrug mag niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben van Tuincentrum de Schouwbrug, worden gebruikt/ gedownload.

Artikel 13. Toepasselijk recht/geschillen
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Indien Tuincentrum de Schouwbrug een klacht niet naar tevredenheid van de klant oplost kan de klant tegen betaling van 25 Euro klachtgeld de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Uitspraak van de commissie is bindend. Wordt de klant (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld zal het klachtgeld (gedeeltelijk) worden terugbetaald. Bovenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 14 Zichttermijn
Het zichttermijn, zoals bedoelt in het burgerlijk wetboek 7 artikel 46d, is bij aankopen bij Tuincentrum de Schouwbrug niet van toepassing, daar de producten die wij leveren snel kunnen verouderen.

Tuincentrum de Schouwbrug VOF
Schouwweg 1
2243 BA Wassenaar
Telefoon: 070-5119044
Fax: 070-5140361
E-mail b.vd.kroft@deschouwbrug.nl
KvK 27106054
BTW 819063940
© De Schouwbrug • ProclaimerPrivacyverklaring • Webontwikkeling: FloraWeb